Yenileme

Dünya çapında 148 takımdan fazla donanımın satılmış olması gerçeği, durumu ortaya koymaktadır. Orijinal olarak diğer imalatçıların donanımlarını kullanan bir çok müşteri FOEN® deneyiminin avantajından yararlanmayı seçtiler.

Uzmanlarımız müşteriyle yakın bir işbirliği içerisinde, mevcut durum saha koşullarının belirlenmesi, tavsiye edilen iyileştirmelerin tanıtımı ve bağlayıcı bir çalışma programı dahil olmak üzere, ayrıntılı bir donanım yenileme analizi gerçekleştirirler. Mevcut donanıma ait parçaların tekrar kullanılması ana odak noktasını oluşturur.  Hava bıçakları ve konumlayıcıların yenilendiği bir çok durumda, maliyetleri mümkün olduğu kadar düşürmek ve yatırımın geri dönüşünü hızlandırabilmek için mevcut banyo donanımlarının, en azından, bir kısmı tekrar kullanılabilir.