China

Fontaine Engineering und Maschinen GmbH
Wuhan Branch
1501, Tower A, New World Center
634 Jiefang Avenue, Qiaokou District
Wuhan, Hubei Province 430030,
P.R.China

 

 

 

 

 

 

 

Contact:

General Manager

 

Nile Li
Tel.: + 86-27-8718-4459
Fax: + 86-27-8718-4461
E-mail: nan.li@foen.cn